Глия

Глиоциты – різноманітні допоміжні клітини нервових тканин. Це велика гетерогенна група елементів нервової тканини,що забезпечує діяльність нейронів і виконує широке коло функцій.

Функції нейроглии:

1. Опорна.

2. Трофічна.

3. Розмежувальна.

4. Підтримання сталості середовища навколо нейронів.

5. Секреторна.

6. Захисна.

Структурно-функціональна класифікація астроцитів і олигодендроглии.

Класифікація нейроглии.

Нейроглія включає макроглию і микроглию.

Макроглия підрозділяється на:

1. Эпендимная глия – утворена клітинами кубічної або циліндричної форми, одношарові пласти яких вистилають порожнини шлуночків головного мозку і центрального каналу спинногомозга.

Функції эпендимной глії:

– Опорна (за рахунок базальних відростків).

– Участь в утворенні бар’єрів (нейро-лікворного, гематоликворного).

– Ультрафільтрація компонентів спинномозкової рідини.

2. Олигодендроглия – тобто глия з малою кількістю отро-

сткова. Це велика група різноманітних дрібних клітин, з короткими нечисленними відростками, які оточують тіла нейронів, входять до складу нервових волокон і нервових закінчень.

Зустрічається в центральній і периферичної нервової систе-

ме. Характеризується темним ядром, щільною цитоплазмою з добре розвиненим синтетичним апаратом, високим вмістом мітохондрій, лізосом і гранул глікогену.

3. Астроглия – представлена астроцитами – найбільшими

гліальними клітинами. Вона зустрічається у всіх відділах нервової системи.

Характеризується світлим овальним ядром, з цитоплазмою розумі-

ренно розвиненими найважливішими органеллами, численними гранулами глікогену і проміжними филаментами. Поділяється на 2 групи:

1. Протоплазматические астроцити

2. Волокнисті астроцити

Функції астроцитів:

1. Опорна – формування опорного каркасу органів ЦНС.

2. Розмежувальна, транспортна та

3. Метаболічна та регуляторна

Мікроглія – являє собою сукупність дрібних удли-наних зірчастих клітин з щільною цитоплазмою і порівняно

короткими розгалуженим відростками. Вона розташовується преимуще державно вздовж капілярів в центральній нервовій системі.

Має мезенхимное походження

По морфології виділяють кілька типів мікроглії:

1. Спочиваюча (типова, гілляста)

2. Амебоидная – тимчасова форма мікроглії, виявлена в розви-

вающемся мозку.

3. Реактивна – з’являється після травми, не має розгалужених від-

паростків, не має филоподий і псевдоподій.

Функції мікроглії:

– Захисна (у тому числі імунна) – спеціалізовані макро-

фаги центральної нервової системи

– Секретують ряд цитокінів

Шванновская глия, її роль у миелинизации.