Матеріальна відповідальність

Настає при заподіянні майнової шкоди роботодавцю або майну третіх осіб. Для настання відповідальності обов’язкова наявність 3 ознак:

 • прямої дійсної шкоди (реальне зменшення, знищення майна, необхідність зробити витрати на придбання або відновлення).
 • вини і протиправності поведінки.
 • причинного зв’язку між поведінкою та шкодою.
 • Не настає відповідальність за збиток, що виник внаслідок непереборної сили, нормального господарського ризику, крайньої необхідності, необхідної оборони, невиконанням роботодавцем умов щодо належного зберігання майна.

  • Зазвичай відшкодовується в розмірі середньомісячної зарплати.

  Роботодавець зобов’язаний провести перевірку для встановлення розміру збитків, вимагати пояснення в письмовій формі.

  Повна матеріальна відповідальність працівника полягає в його обов’язки відшкодовувати заподіяну роботодавцю пряму дійсну шкоду в повному розмірі.

  Матеріальна відповідальність у повному розмірі заподіяної шкоди покладається на працівника в наступних випадках:

  1) коли відповідно до Трудовим Кодексом на працівника покладена матеріальна відповідальність у повному розмірі за шкоду, заподіяну роботодавцю при виконанні працівником трудових обов’язків;

  2) недостачі цінностей, довірених йому на підставі спеціального письмового договору або отриманих ним за разовим документом;

  3) навмисного заподіяння шкоди;

  4) заподіяння шкоди в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння;

  5) заподіяння шкоди внаслідок злочинних дій працівника, встановлених вироком суду;

  6) заподіяння шкоди в результаті адміністративного проступку, якщо такий встановлено відповідним державним органом;

  7) розголошення відомостей, складових охоронювану законом таємницю (державну, службову, комерційну або іншу), у випадках, передбачених федеральними законами;

  8) заподіяння шкоди не при виконанні працівником трудових обов’язків.

  Працівники у віці до вісімнадцяти років несуть повну матеріальну відповідальність лише за умисне заподіяння шкоди, за шкоду, заподіяну в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння, а також за шкоду, заподіяну в результаті вчинення злочину або адміністративного проступку.