Некроз

– це посмертні зміни клітини незворотного характеру, які полягають у поступовому ферментативному руйнуванні і денатурації білків. Він розвивається при надмірній альтерації клітини, не вимагає витрат енергії і не залежить від керуючих сигналів місцевого і центрального походження («анархічних шлях загибелі»). Внаслідок синтезу пошкодженої кліткою БАВ (простагландини) і порушення цілісності мембран (вихід різних ферментів), некроз представляє певну загрозу оточуючим структурам – це часто сприяє розвитку запального процесу.

Причини настання

Насильницька загибель клітини обумовлена:

  • позбавленням її живлення і кисню;

  • необоротними змінами структури і функції з пригніченням найважливіших метаболічних процесів різними патогенними агентами.

Некрозу передує глибока, частково необоротна стадія пошкодження клітини – некробіоз (рис. 1). Незважаючи на різноманітність етіологічних факторів, що провокують в кінцевому рахунку розвиток некробіозу і некрозу, молекулярно-клітинні зміни, які виявляються при загибелі клітини в більшості випадків однакові (Зайчик А. Ш., Чурилов Л. П., 1999). Згідно з їх думку, важливо розрізняти гипоксический і вільно-радикальний некробіоз. Механізми вільно-радикального ушкодження клітини (див. вище) можуть запускатися без первинної гіпоксії, а іноді навіть в умовах її надлишку. Гипоксический некробіоз (див. розділ «Гіпоксія») ініціюється різними патогенними чинниками, що викликають тривалу гіпоксію. Обидва види некробіозу можуть комбінуватися і взаємно доповнювати один одного. Результатом обох видів некробіозу є такі пошкодження клітини, при яких вона вже нездатна до самостійного енергозабезпечення (т. незворотності, рис. 1) і піддається некрозу.

Деякі дослідники іноді розглядають некробіоз, як процес власної загибелі клітини. За Давыдовскому В. В., некробіоз – це процес відмирання клітин. Некроз, більшою мірою морфологічна характеристика, що спостерігається після загибелі клітини, а не механізм самої загибелі.

Розрізняють два основні різновиди некрозу:

  • коагуляційний (сухий) некроз. При ньому в клітці розвивається значний ацидоз, йде коагуляція білків і відзначається підвищене накопичення кальцію з агрегацією елементів цитоскелету. Дуже часто спостерігається при тяжкій гіпоксії, наприклад, в кардиомиоцитах при інфаркті міокарда. Даний некроз переважно розвивається в тканинах, багатих білком і кальцієм і характеризується ранніми і глибокими ураженнями мітохондрій;

  • колликвационный некроз. Для нього типово переважання гідролітичних процесів лизосомального аутолізу або гетеролизиса за участю фагоцитів. Осередок некрозу размягчен, спостерігається накопичення активних гідроксильних радикалів і ендогенне омилення клітин, що призводить до руйнування її структур, наприклад різних мембран.

Між коагуляційний і колликвационным некрозоми чітких меж немає. Можливо, це пояснюється тим, що механізми їх розвитку багато в чому загальні. Ряд дослідників виділяють і так званий сирний (сирнистий) некроз (при туберкульозі), вважаючи при цьому, що він являє собою комбінацію двох попередніх типів.