Охорона праці

Охорона праці – система збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні та інші заходи.

Обов’язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праці. Роботодавець зобов’язаний забезпечити:

— безпеку працівників при експлуатації будівель, споруд, обладнання, а також застосовуваних інструментів, сировини і матеріалів,

— режим праці та відпочинку,

— застосування коштів індивідуальної та колективної захисту,

— придбання і видачу за рахунок власних коштів спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.

— організовувати проведення медоглядів,

— інформування працівників про умови та охорону праці, про ризик ушкодження здоров’я, що надаються компенсації і засобах захисту,

— розслідування та облік нещасних випадків,

— обов’язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків та профзахворювань