Оплата праці

Заробітна плата (оплата праці працівника) — винагороду за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості і умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню, й інші виплати компенсаційного характеру) і стимулюючі виплати (доплати і надбавки стимулюючого характеру, премії й інші заохочувальні виплати).

Мінімальна заробітна плата (мінімальний розмір оплати праці) — встановлюється федеральним законом розмір місячної заробітної плати за працю некваліфікованого працівника, повністю відпрацьованого норму робочого часу при виконанні простих робіт в нормальних умовах праці. У величину мінімального розміру оплати праці не включаються компенсаційні, стимулюючі і соціальні виплати.

Тарифна ставка — фіксований розмір оплати праці працівника за виконання норми праці певної складності (кваліфікації) за одиницю часу без обліку компенсаційних, стимулюючих і соціальних виплат.

Оклад (посадовий оклад) — фіксований розмір оплати праці працівника за виконання трудових (посадових) обов’язків певної складності за календарний місяць без обліку компенсаційних, стимулюючих і соціальних виплат.

Базовий оклад (базовий посадовий оклад), базова ставка заробітної плати — мінімальний оклад (посадовий оклад), ставка заробітної плати працівника державного або муніципального установи, що здійснює професійну діяльність за професією робітника або посади службовця, що входять у відповідну професійну кваліфікаційну групу, без обліку компенсаційних, стимулюючих і соціальних виплат.

Виплата заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях).

Відповідно до колективного договору або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися і в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій формі, не може перевищувати 20 відсотків від нарахованої місячної заробітної плати.

Виплата заробітної плати у бонах, купонах, у формі боргових зобов’язань, розписок, а також у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, отруйних, шкідливих та інших токсичних речовин, зброї, боєприпасів та інших предметів, щодо яких встановлено заборони чи обмеження на їх вільний обіг, не допускається.