Поняття «охорона здоров’я громадян», основні принципи

Людина, її життя, здоров’я — вищі первинні цінності, стосовно яких визначаються інші цінності і блага. Величезне значення таких благ, як життя і здоров’я, зумовлює необхідність їх всілякої охорони, в тому числі і правової.

Відповідно до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я ЗДОРОВ’Я — це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Право на здоров’я, на відміну від інших прав людини, порівняно недавно стало передбачатися конституціями багатьох країн світу. У конституціях 18-19 століть не було згадок про право на здоров’я, хоча інші права людини і проголошувалися. У міжнародному масштабі право людини на здоров’я було визнано у 1948 році ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ, яка проголошує: «Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров’я і добробуту його самого і його сім’ї»

Міжнародний пакт про економічні, соціальних і культурних правах 1966 р. визнає право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я. Заходи, які повинні бути прийняті, які беруть участь у Пакті державами для повного здійснення цього права включають:

 • Забезпечення скорочення мертвонароджуваності, дитячої смертності і здорового розвитку дитини.
 • Поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці в промисловості.
 • Попередження і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб у боротьбі з ними.
 • Створення умов, які забезпечували б усім медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби.
 • Конституція проголосила Росію соціальним державою, в якій людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Одне з найважливіших конституційних прав – право на охорону здоров’я.

  Медики стверджують, що, серед факторів, що обумовлюють стан здоров’я населення, 50% складають фактори способу життя, приблизно по 20% припадає на спадкові фактори та стан навколишнього природного середовища і близько 10% — на роботу органів і закладів охорони здоров’я. У сьогоднішніх умовах слід констатувати різке погіршення показників по всім наведеним факторам. За останні роки загальна смертність населення значно зросла і зараз в 1,5 рази вище, ніж у розвинених країнах. В основному це відбувається за рахунок високих показників смертності від хвороб системи кровообігу, нещасних випадків, травм та онкологічних захворювань. За 2004 рік населення країни зменшилося на 1 млн., ще 2 млн. чоловік ми втратили у вигляді абортів. За рівнем життя чоловіків РФ займає 138 місце в світі, жінок – 100 місце. Число дітей за останні 5 років скоротилася на 12 %, зараз 700 тис. сиріт. Населення Росії до 2025 р. скоротиться на 10 млн., а молодих залишиться не більш 6 млн. На 1.08.2005 в Росії зареєстровано 326587 ВІЛ-інфікованих, причому 71% заразилися при вживанні наркотиків, 20% статевим шляхом. 79% наркоманів у віці 15-30 років. У Читинській області, хоча народжуваність має незначну тенденцію до підвищення, зростає і смертність. Природний приріст становить -3,1, нижче загальноросійського показника в 2,5 рази. Рівень чоловічої смертності у нас 3 р. більше жіночої (по Росії в 4 р). Між тим бюджету на ЗО менш ніж 3,5% від ВВП.

  Таким чином, охорона життя і здоров’я людини — набуває нині першочергового значення. Вирішення цієї проблеми має економічний, соціальний, організаційний, юридичний та ін. аспекти.

  Охорона здоров’я громадян — це сукупність заходів політичного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожної людини, підтримання його довголітньої активного життя, надання йому мед. допомоги у випадку втрати здоров’я.

  Основні принципи охорони здоров’я громадян:

 • Дотримання прав людини і громадянина в галузі охорони здоров’я громадян та забезпечення пов’язаних з цими правами державних гарантій.
 • Пріоритет профілактичних заходів в області охорони здоров’я громадян (необхідна не тільки специфічна мед. профілактика, але і формування здорового способу життя. Наприклад, з цією метою прийнято ФЗ «Про обмеження куріння тютюну» від 10.07.2001 р. Цей закон спрямований на:
 • — захист здоров’я неповнолітніх (заборона продажу неповнолітнім)

  — встановлення більш низьких норм вмісту нікотину та смол.

  — захист інтересів некурящих (заборона куріння в транспорті, громадських місцях, на робочому місці, установах освіти та охорони здоров’я)

 • Доступність медико-соціальної допомоги.
 • Соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров’я.
 • Відповідальність органів держ. влади і управління, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, посадових осіб за забезпечення прав громадян у галузі охорони здоров’я.
 • Що ж приймається для вирішення цієї проблеми в юридичному аспекті?