Трудове право

Трудове право – самостійна галузь російського права, що представляє собою сукупність юридичних норм, що регулюють трудові та тісно з ними пов’язані нетрудові правовідносини.

Трудові правовідносини – ті відносини, які виникають з приводу наймання індивідуального праці та його використання, це двосторонні відносини між працівником і роботодавцем.

Нетрудові правовідносини — ті, які супроводжують, передують або випливають з трудових, до них відносяться:

 • Організаційно-управлінські (підписання, розірвання трудового договору)
 • Соціально-економічні (надання пільг)
 • З приводу працевлаштування (робота центрів зайнятості)
 • Щодо відповідальності сторін (відшкодування збитків)
 • По нагляду та контролю (санітарні норми)
 • За проф. підготовки (одержання категорій)
 • По вирішенню трудових спорів.
 • Джерела трудового права – форми документального закріплення і вираження правових норм, це різні НПА органів влади і управління, що регулюють трудові та тісно з ними пов’язані нетрудові правовідносини.

  За юридичною силою:

  • Конституція (ст. 37) — найвища юр.сила.
  • Закони (трудовий кодекс, прийнятий у 2001 р., діє з 1.02.2002 р.)
  • Підзаконні акти (нормативні Укази Президента, Постанови Уряду)
  • Нормативні акти органів місцевого самоврядування
  • Локальні акти (колективний договір, правила внутрішнього розпорядку) – діють в межах організації.
  • Міжнародні правові акти (Конвенції МОП – загальні принципи і норми, що стосуються прав працівників).