Способи репродукції клітин, їх морфологічна характеристика. Поліплоїдія. Життєвий цикл клітини: його етапи, морфофункциональная характеристика.

Способи репродукції клітин Розрізняють кілька способів поділу клітин: мітоз, амитоз, мейоз. Мітоз — універсальний спосіб поділу клітин. Це непряме складне поділ, характерне для соматичних клітин.

Апоптоз. Визначення. Стадії апоптозу.

Апоптоз. Апоптоз – це програмована клітинна смерть (инициирующаяся під дією поза - або внутрішньоклітинних факторів) в розвитку якої активну роль приймають спеціальні та генетично запрограмовані внутрішньоклітинні механізми.

Це цікаво!