Хрящові тканини. Морфофункциональная характеристика та класифікація, джерело розвитку. Будова клітин і міжклітинної речовини. Надхрящница. Ріст хряща, його регенерація та вікові зміни. Особливості суглобового хряща і його регенерація.

Хрящові тканини Хрящові тканини входять у склад ряду органів дихальної системи, суглобів, міжхребцевих дисків і ін Морфофункциональная характеристика та класифікація, джерело розвитку.

Тканина як один з рівнів організації живого. Визначення поняття «тканина» (за Заварзину, Меллендорфу, Хлопину, Клишову), основні ознаки, закладені у визначення. Поняття про стовбурової клітини, диференціації, диффероне, детермінації, клітинної популяції.

Тканина як один з рівнів організації живого. Тканина — це новий (після клітин) рівень організації живої матерії. Визначення поняття «тканина» (за Заварзину, Меллендорфу, Хлопину, Клишову), основні ознаки, закладені у визначення.

Це цікаво!