Напад бронхіальної астми. Астматичний статус. Діагностика. Невідкладна допомога.

Напад бронхіальної астми Напад бронхіальної астми — це важкий приступ задухи, викликане ускладненням хронічного перебігу бронхіальної астми (астматичний статус)

Гіпертрофічна кардіоміопатія: етіологія, патогенез, клінічна картина. Діагностика, лікування.

Гіпертрофічна кардіоміопатія Гіпертрофічна КМП – захворювання, що характеризується значним збільшенням товщини стінки лівого шлуночка (у 90% — з гіпертрофією міжшлуночкової перегородки) без дилатації його порожнини.Варіанти ГКМП: субаортальний стеноз (найчастіше); апікальний варіант; асиметрична гіпертрофія перегородки; симетрична гіпертрофія міокарда (концентрична гіпертрофія – обструктивний і необструктивний типів).

Лихоманка неясного генезу. Алгоритм діагностичного пошуку в клініці внутрішніх хвороб. Тактика ведення пацієнтів.

Лихоманка неясного генезу Оскільки лихоманка є універсальною реакцією на різні ураження організму, неможливий якийсь єдиний односпрямований діагностичний пошук.

Ексудативні плеврити. Етіологія, патогенез, класифікація. Клінічна картина, діагностика, диференційна діагностика. Лікування.

Ексудативні плеврити Плеврит — запалення плевральних листків, з випаданням на їх поверхню фібрину (сухий плеврит) або скупчення в плевральній порожнині ексудату різного характеру (ексудативний плеврит).

Гостра дихальна недостатність. Причини. Клініка. Невідкладна допомога.

Гостра дихальна недостатність Гостра дихальна недостатність — патологічний стан, при якому організм не може забезпечити доставку до органів і тканинам необхідну кількість кисню.

Плеврити. Етіологія, патогенез, класифікація. Клінічна картина, діагностика, диференційна діагностика. Лікування.

Плеврити Плеврит – запалення листків плеври з утворенням на їх поверхні фібрину та/або скупченням в плевральній порожнині ексудату різного характеру.

Спонтанний пневмоторакс: етіологія, патогенез, діагностика, клінічні прояви, тактика.

Спонтанний пневмоторакс Під спонтанним пневмотораксом розуміють скупчення повітря в плевральній порожнини, що виникає поза залежності від якого або виробничого фактора.

Невідкладні стани при артеріальній гіпертензії. Сучасні рекомендації по діагностиці та лікуванню.

Невідкладні стани при артеріальній гіпертензії Найбільш часте ускладнення АГ це гіпертонічний криз. Невідкладна допомога I. Неускладнені кризи ділять на гіперкінетичні та гипокинетические:

Дилятаційна кардіоміопатія: етіологія, патогенез, клінічна картина. Діагностика, лікування.

Дилятаційна кардіоміопатія Дилатаційна КМП – захворювання з порушенням систолічної функції серця, недостатністю серцевого викиду, дилатацією шлуночків і порушенням серцевого ритму.

Це цікаво!