Правовий порядок застосування нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також лікарських засобів.

Правовий порядок застосування нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також лікарських засобів. Існують медичні установи різних видів, у тому числі установи, що виконують дві взаємоповязані функції — надання лікувально-профілактичної допомоги і науково-дослідна робота.

Оплата праці.

Оплата праці Заробітна плата (оплата праці працівника) — винагороду за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості і умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню, й інші виплати компенсаційного характеру) і стимулюючі виплати (доплати і надбавки стимулюючого характеру, премії й інші заохочувальні виплати).

Субєкти цивільного права. Правоздатність і дієздатність громадян. Юридичні особи.

Субєкти цивільного права Субєктами цивільного права можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Для повноцінної участі в цивільному обороті фізична особа має володіти цивільною правосубєктністю, яка складається з правоздатності і дієздатності.

Поняття, предмет і джерела цивільного права.

Поняття, предмет і джерела цивільного права. Цивільне право – система правових норм, що регулюють майнові, а також повязані і не повязані з ними особисті немайнові відносини, засновані на незалежності, майновій самостійності та юридичній рівності сторін з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення приватних потреб та нормального розвитку економічних відносин в суспільстві.

Цивільно-правова відповідальність і сфера охорони здоровя

Цивільно-правова відповідальність і сфера охорони здоровя Цивільно-правова відповідальність – одна з форм державного примусу, повязана з застосуванням санкцій майнового характеру, спрямованих на відновлення порушених прав і стимулювання нормальних економічних відносин учасників цивільного обороту.

Робочий час і час відпочинку

Робочий час і час відпочинку Робочий час — час, протягом якого працівник відповідно до правилами внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обовязки, а також інші періоди часу, які у відповідно до законів й іншими нормативними актами ставляться до робочого часу.

Правові та етичні аспекти і проблеми евтаназії.

Правові та етичні аспекти і проблеми евтаназії В юридичній, філософській та медичній літературі, у нас і за кордоном обговорюється питання про ПРАВО на смерть стосовно ЕВТАНАЗІЇ /право на легку смерть/.

Сімейне право.

Сімейне право Основні початку сімейного законодавства. Сімя, материнство, батьківство і дитинство в РФ знаходяться під захистом держави. Визнається шлюб, укладений тільки в органах запису актів громадянського стану.

Правовий статус мед. працівників та ЛПЗ.

Правовий статус мед. працівників та ЛПЗ Медичну допомогу можна отримати у фахівця, що володіє правом на це. Незаконна медична практика переслідується законом, оскільки небезпечна для громадян.

Охорона праці.

Охорона праці Охорона праці – система збереження життя і здоровя працівників у процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні та інші заходи.

Це цікаво!