Основи теорії держави і права.

Основи теорії держави і права. Правознавство. Юридичні основи діяльності лікаря. Курс складається з двох частин: 1) Правознавство – навчальна дисципліна, що вивчається студентами юридичних вузів, містить загальні теоретичні положення про державу і право, а також основні положення провідних галузей Російського права.

Кримінальне законодавство РФ. Відповідальність медичного персоналу за професійні та посадові злочини

Кримінальне законодавство РФ Кримінальне право як галузь російського права являє собою сукупність юридичних норм, що визначають на підставі принципів права, злочинність та караність діянь, а також порядок і умови звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.

Обєкти цивільних прав. Речі: поняття і класифікації. Специфічні особливості медичної послуги. Нематеріальні блага. Право на життя та здоровя — найважливіші особисті немайнові права громадян.

Обєкти цивільних прав Обєкти цивільних прав – це те, з приводу чого виникають і на що спрямовані цивільні права та обовязки. Матеріальні блага (обєкти матеріального світу):

Забезпечення доступності медичної допомоги

Забезпечення доступності медичної допомоги Протягом багатовікової історії стосунки між лікарем і пацієнтом будувалися на взаємовигідних умовах. Класична формула відома з часів Стародавнього Китаю, лікаря імператора платили до тих пір, поки імператор був здоровий, якщо ж він хворів, то лікаря переставали платити.

Сімейне право.

Сімейне право Основні початку сімейного законодавства. Сімя, материнство, батьківство і дитинство в РФ знаходяться під захистом держави. Визнається шлюб, укладений тільки в органах запису актів громадянського стану.

Способи захисту цивільних прав.

Способи захисту цивільних прав. Самозахист – фактичні заходи, які управомоченное обличчя саме застосовує для захисту своїх прав (частіше речових). Прикладами є дії в умовах необхідної оборони (захист від посягань іншої особи) або крайньої необхідності (усунення загрозливої небезпеки).

Правовий порядок застосування нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також лікарських засобів.

Правовий порядок застосування нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також лікарських засобів. Існують медичні установи різних видів, у тому числі установи, що виконують дві взаємоповязані функції — надання лікувально-профілактичної допомоги і науково-дослідна робота.

Оплата праці.

Оплата праці Заробітна плата (оплата праці працівника) — винагороду за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості і умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню, й інші виплати компенсаційного характеру) і стимулюючі виплати (доплати і надбавки стимулюючого характеру, премії й інші заохочувальні виплати).

Субєкти цивільного права. Правоздатність і дієздатність громадян. Юридичні особи.

Субєкти цивільного права Субєктами цивільного права можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Для повноцінної участі в цивільному обороті фізична особа має володіти цивільною правосубєктністю, яка складається з правоздатності і дієздатності.

Поняття, предмет і джерела цивільного права.

Поняття, предмет і джерела цивільного права. Цивільне право – система правових норм, що регулюють майнові, а також повязані і не повязані з ними особисті немайнові відносини, засновані на незалежності, майновій самостійності та юридичній рівності сторін з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення приватних потреб та нормального розвитку економічних відносин в суспільстві.

Це цікаво!