Робочий час і час відпочинку

Робочий час і час відпочинку Робочий час — час, протягом якого працівник відповідно до правилами внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обовязки, а також інші періоди часу, які у відповідно до законів й іншими нормативними актами ставляться до робочого часу.

Поняття «охорона здоровя громадян», основні принципи

Поняття «охорона здоровя громадян», основні принципи Людина, її життя, здоровя — вищі первинні цінності, стосовно яких визначаються інші цінності і блага.

Працевлаштування. Поняття трудового договору, порядок укладання та розірвання

Працевлаштування Трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, відповідно до яким роботодавець зобовязується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному розмірі виплачувати заробітну плату, а працівник зобовязується особисто виконувати певну цією угодою трудову функцію, дотримуватися діючих в організації правила внутрішнього розпорядку.

Основи теорії держави і права.

Основи теорії держави і права. Правознавство. Юридичні основи діяльності лікаря. Курс складається з двох частин: 1) Правознавство – навчальна дисципліна, що вивчається студентами юридичних вузів, містить загальні теоретичні положення про державу і право, а також основні положення провідних галузей Російського права.

Трудове право.

Трудове право Трудове право – самостійна галузь російського права, що представляє собою сукупність юридичних норм, що регулюють трудові та тісно з ними повязані нетрудові правовідносини.

Цивільно-правова відповідальність і сфера охорони здоровя

Цивільно-правова відповідальність і сфера охорони здоровя Цивільно-правова відповідальність – одна з форм державного примусу, повязана з застосуванням санкцій майнового характеру, спрямованих на відновлення порушених прав і стимулювання нормальних економічних відносин учасників цивільного обороту.

Способи захисту цивільних прав.

Способи захисту цивільних прав. Самозахист – фактичні заходи, які управомоченное обличчя саме застосовує для захисту своїх прав (частіше речових). Прикладами є дії в умовах необхідної оборони (захист від посягань іншої особи) або крайньої необхідності (усунення загрозливої небезпеки).

Обєкти цивільних прав. Речі: поняття і класифікації. Специфічні особливості медичної послуги. Нематеріальні блага. Право на життя та здоровя — найважливіші особисті немайнові права громадян.

Обєкти цивільних прав Обєкти цивільних прав – це те, з приводу чого виникають і на що спрямовані цивільні права та обовязки. Матеріальні блага (обєкти матеріального світу):

Субєкти цивільного права. Правоздатність і дієздатність громадян. Юридичні особи.

Субєкти цивільного права Субєктами цивільного права можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Для повноцінної участі в цивільному обороті фізична особа має володіти цивільною правосубєктністю, яка складається з правоздатності і дієздатності.

Поняття, предмет і джерела цивільного права.

Поняття, предмет і джерела цивільного права. Цивільне право – система правових норм, що регулюють майнові, а також повязані і не повязані з ними особисті немайнові відносини, засновані на незалежності, майновій самостійності та юридичній рівності сторін з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення приватних потреб та нормального розвитку економічних відносин в суспільстві.

Це цікаво!