Домой Блог Страница 3

Поняття медичного права, його роль в системі права.

Поняття медичного права, його роль в системі права Відносини, що виникають у сфері охорони здоровя, регулюються багатьма галузями права. Норми конституційного права закріплюють право громадянина на охорону здоровя та медичну допомогу (ст.

Організація, управління та фінансування охорони здоровя

Організація, управління та фінансування охорони здоровя У РФ існують державна, муніципальна та приватна системи охорони здоровя. Державна система:

Забезпечення доступності медичної допомоги

Забезпечення доступності медичної допомоги Протягом багатовікової історії стосунки між лікарем і пацієнтом будувалися на взаємовигідних умовах. Класична формула відома з часів Стародавнього Китаю, лікаря імператора платили до тих пір, поки імператор був здоровий, якщо ж він хворів, то лікаря переставали платити.

Правовий статус мед. працівників та ЛПЗ.

Правовий статус мед. працівників та ЛПЗ Медичну допомогу можна отримати у фахівця, що володіє правом на це. Незаконна медична практика переслідується законом, оскільки небезпечна для громадян.

Правові та етичні аспекти і проблеми евтаназії.

Правові та етичні аспекти і проблеми евтаназії В юридичній, філософській та медичній літературі, у нас і за кордоном обговорюється питання про ПРАВО на смерть стосовно ЕВТАНАЗІЇ /право на легку смерть/.

Правовий порядок застосування нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також лікарських засобів.

Правовий порядок застосування нових методів профілактики, діагностики і лікування, а також лікарських засобів. Існують медичні установи різних видів, у тому числі установи, що виконують дві взаємоповязані функції — надання лікувально-профілактичної допомоги і науково-дослідна робота.

Правові аспекти медичної діяльності з планування сімї та регулювання репродуктивної функції людини.

Правові аспекти медичної діяльності з планування сімї та регулювання репродуктивної функції людини. Звичайна допомога у сфері відтворення — планування вагітності, запобігання або переривання небажаної вагітності, штучне запліднення, медична стерилізація.

Система медичного страхування громадян

Система медичного страхування громадян Законодавство, що регулює питання медичного страхування широке, включає в себе закони, прийняті на федеральному і регіональному рівнях і підзаконні акти.

Поняття, предмет і джерела цивільного права.

Поняття, предмет і джерела цивільного права. Цивільне право – система правових норм, що регулюють майнові, а також повязані і не повязані з ними особисті немайнові відносини, засновані на незалежності, майновій самостійності та юридичній рівності сторін з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення приватних потреб та нормального розвитку економічних відносин в суспільстві.

Субєкти цивільного права. Правоздатність і дієздатність громадян. Юридичні особи.

Субєкти цивільного права Субєктами цивільного права можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Для повноцінної участі в цивільному обороті фізична особа має володіти цивільною правосубєктністю, яка складається з правоздатності і дієздатності.